HOME

„Pozostawmy ten świat trochę lepszym, niż go zastaliśmy”

Robert Baden-Powell

Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia” zbiera 1% podatku na zakup FILTRÓW POWIETRZA DO RYBNICKICH PRZEDSZKOLI.

Pozwolą one na oddychanie naszym dzieciom czystym powietrzem w rybnickich przedszkolach.

Aby przekazać 1% podatku:

Wystarczy uzupełnić 2 polaw deklaracji podatkowej wpisując numer KRS 0000034528 i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.

Lub skorzystać z bezpiecznego programu ONLINE (kliknij na obrazek)

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

O NAS

Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia” jest organizacją pożytku publicznego, która została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 19 kwietnia 1991 roku. Od tego czasu działa na rzecz Miasta Rybnika, które jest do dziś jej aktywnym Fundatorem oraz kontroluje działania Fundacji.

Fundacja w swej długiej historii była odpowiedzialna m.in. za: przygotowanie i wdrażanie programów ograniczenia niskiej emisji, przygotowanie i realizację programu zarządzania energią i mediami oraz zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej czy wykonywanie dokumentacji technicznej.

Fundacja pełniła również m.in. funkcję inwestora zastępczego podczas dostosowania kompleksu szpitalnego znajdującego się przy ul. Rudzkiej na cele Zespołu Szkół Wyższych, a także sfinansowała iluminację rybnickiej Bazyliki pw. Św. Antoniego.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Bazując się na wykwalifikowanych pracownikach, fundacja może podjąć się realizacji następujących działań:

 1. Analiz zużycia energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu, węgla, oleju; analiza i dobór mocy (energii elektrycznej, gazu, ciepła sieciowego); analiz możliwości zmiany taryf; obliczanie kosztów; pomoc w przygotowywaniu pism i wniosków do przedsiębiorstw energetycznych, analiz poboru mocy biernej w obiektach, analiz zużycia ciepłej i zimnej wody w obiektach itp.
 2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki mediami energetycznymi w obiektach wraz z przeszkoleniem użytkowników obiektów (obecnie obsługujemy 112 obiektów miejskich).
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania energią i mediami w obiektach.
 4. Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych, audytów energetycznych, charakterystyk energetycznych, audytów efektywności energetycznej, obliczenie efektów ekologicznych oraz przeprowadzanie analiz poprawności ich wykonania.
 5. Wykonywanie analiz możliwości montażu OZE np. instalacji fotowoltaicznych, solarnych.
 6. Wykonywanie inwentaryzacji źródeł ciepła (analizowanie sposobu ogrzewania budynków), przygotowanie propozycje zmiany źródeł ciepła.
 7. Przygotowanie rankingów obiektów oraz wskaźników porównawczych dla obiektów.
 8. Przygotowanie materiałów i analiz do przetargu np. na dostawę gazu, en. elektrycznej, węgla.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie projektów, kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz przygotowanie niezbędnych materiałów (ulotek, plakatów, naklejek itp.) dotyczących ograniczania niskiej emisji, efektywności energetycznej, OZE itp. oraz prowadzenie w tym zakresie szkoleń.
 10. Analizowanie możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych inwestycji ekologicznych oraz pomoc przy przygotowaniu wniosków.
 11. Organizowanie spotkań i prowadzenie rozmów z przedsiębiorstwami energetycznymi tj.: ciepłowniczymi, gazowniczymi, elektroenergetycznymi.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Jak przekazać 1% podatku?

Wystarczy uzupełnić 2 pola w deklaracji podatkowej wpisując numer KRS 0000034528 i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.

Możesz także skorzystać z aplikacji ONLINE która pomoże Ci rozliczyć deklarację podatkową.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

KONTAKT