CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Bazując się na wykwalifikowanych pracownikach, fundacja może podjąć się realizacji następujących działań:

 1. Analiz zużycia energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu, węgla, oleju; analiza i dobór mocy (energii elektrycznej, gazu, ciepła sieciowego); analiz możliwości zmiany taryf; obliczanie kosztów; pomoc w przygotowywaniu pism i wniosków do przedsiębiorstw energetycznych, analiz poboru mocy biernej w obiektach, analiz zużycia ciepłej i zimnej wody w obiektach itp.
 2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki mediami energetycznymi w obiektach wraz z przeszkoleniem użytkowników obiektów (obecnie obsługujemy 112 obiektów miejskich).
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania energią i mediami w obiektach.
 4. Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych, audytów energetycznych, charakterystyk energetycznych, audytów efektywności energetycznej, obliczenie efektów ekologicznych oraz przeprowadzanie analiz poprawności ich wykonania.
 5. Wykonywanie analiz możliwości montażu OZE np. instalacji fotowoltaicznych, solarnych.
 6. Wykonywanie inwentaryzacji źródeł ciepła (analizowanie sposobu ogrzewania budynków), przygotowanie propozycje zmiany źródeł ciepła.
 7. Przygotowanie rankingów obiektów oraz wskaźników porównawczych dla obiektów.
 8. Przygotowanie materiałów i analiz do przetargu np. na dostawę gazu, en. elektrycznej, węgla.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie projektów, kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz przygotowanie niezbędnych materiałów (ulotek, plakatów, naklejek itp.) dotyczących ograniczania niskiej emisji, efektywności energetycznej, OZE itp. oraz prowadzenie w tym zakresie szkoleń.
 10. Analizowanie możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych inwestycji ekologicznych oraz pomoc przy przygotowaniu wniosków.
 11. Organizowanie spotkań i prowadzenie rozmów z przedsiębiorstwami energetycznymi tj.: ciepłowniczymi, gazowniczymi, elektroenergetycznymi.
Reklama
%d blogerów lubi to: